My vs. Technológie

alebo prečo namiesto stromov všade rastú antény

Načo, prečo alebo
kto má z toho osoh?

V dnešnej dobe, keď máme prakticky všade, kde žije väčší počet ľudí na jednom mieste, dostupnú metalickú alebo optickú kabeláž, nezmyselne rozvíjame bezdrôtové
technológie, ktoré nám podľa všetkého môžu poškodzovať zdravie. Je to pohodlnosť, nevedomosť
alebo niekoho zámer?

Teda načo?

Pravdepodobne na to, aby sme mohli ľahšie komunikovať,
robiť biznis, pozerať filmy, menej sa starať o deti a robiť im adekvátny program, menej chodiť do prírody a viac čumieť
do mobilu, písať si nezmyselné správy s priateľmi,
či vystavovať každú minútu nášho života na sociálnej sieti.

A pokiaľ ste ešte dieťa, tak aby ste nemuseli stretať osobne kamarátov a mohli dozblbnutia hrať počítačové hry, ktoré niekto zámerne vymyslel tak, že sa od nich pravdepodobne
bez odbornej pomoci už neodtrhnete.

Bezdrôtová technológia je pre tento účel najlepšia. Je totiž všade okolo nás. Signál chytí človek úplne všade, dokonca aj
v pivnici. V meste, v lese, na dedine, pri mori alebo v posteli, kde sa má spať a milovať.

Veď načo pokojne spať, načo oddychovať v prírode, načo venovať čas knihe (to je tá archaická papierová vec na poličke, keby mladší nevedeli o čo sa jedná), no načo si privinúť blízkeho človeka, radšej mobil, tablet, no nie?

Prečo?

Pravdepodobne preto, že doba sa príchodom počítačov nesmierne zrýchlila. No najmä preto, pretože to niekomu veľmi vyhovuje a má z toho mnohonásobne vyšší biznis ako by mohol získať na wired (pevných) technológiách.

Tiež preto, že nám pre istotu zabudli akosi povedať, že rádiové technológie majú svoje negatívne stránky a že okrem iného môžu byť tiež karcinogénne. Áno, dnes to už síce všetci vieme, ale keď sa tieto technológie zavádzali, bolo o tom treba mlčať.
A to "iné" môže byť mnohokrát horšie ako karcinogenita, aspoň čo sa chronického priebehu týka. 

Tiež preto, aby sme sa stali úplne závislí na technológiách, mobiloch a iných gadgetoch, ktoré nás úplne osprostia.

Dnes, keď sú už tak rozšírené, že už i mačka, či pes má svoju vlastnú wifinu, bluetooth alebo minimálne nejaký RFID chip, ťažko niekto zastaví taký obrovský biznis. To, že vám bude
z toho časom zle, že budete trpieť nevysvetliteľnými chronickými chorobami alebo stavmi, neuveriteľnou únavou alebo nedajbože rakovinou? Koho to zaujíma!

 Iste nie tých, ktorí tieto technológie zavádzajú bez toho aby si overili ich bezpečnosť. Stačí predsa ak spĺňajú normy, ktoré
si potichučky sami pripravili a samozrejme schválili. Normy, ktoré sú státisíc násobkami hodnôt pravdepodobne ešte bezpečných pre trvalú expozíciu človeka.

"Každý sa dnes zasmeje nad starými reklamami na fajčenie alebo na to, aký je olovnatý benzín super neškodný."

A napokon preto, že sme lenivý si pripustiť, že takýto problém existuje a v sebeckosti nehľadíme na to, že mnohí ľudia môžu trpieť, pretože sú citlivejší na vnímanie RF polí. Však je to ich problém, prečo sa mám o to teda starať?

No, možno časom to bude už problém všetkých, nielen
"tých čudných"! Možno i Váš alebo Vaších detí.

Kto má z toho osoh?

Dajte ľuďom chlieb a hry a budú vás milovať – povedal kedysi rímsky cisár Caligula ("Panem et circenses" ). Dnes táto veta platí viac ako kedykoľvek predtým. Dajte ľuďom hračku, dobre ich nakŕmte a keď sa stanú úplne závislí na hračke, môžete začať diktovať pravidlá hry tak, ako sa vám zachce a navyše, kedy sa vám zachce. Ale vráťme sa k téme.

Určite má bezdrôtová technológia výhody. Pomer výhod voči nevýhodám iste zvíťazí, najmä v prípade ak neberiete do úvahy zdravotné a genetické riziká. Výhody sa nesmierne ľahko definujú a riziká sa nesmierne ťažko dokazujú! 

Pokiaľ pracujete v teréne a potrebujete byť online, je dobré mať takúto technológiu k dispozícii. Ale iba tak, aby neohrozovala ostatných! A to sa dnes nedeje! 

Zopár jednotlivcov a spoločností, ktoré presadzujú a predávajú wireless technológie a služby absolútne neberie ohľad na to, čo to s ľuďmi (najmň deťmi) spraví po xy rokoch. Povedia A, však je na každom, či bude používať mobil alebo nie. Zabudnú povedať to B, že oni sú tí, ktorí svojimi vysielačmi zamorujú celé územie. Že pokiaľ nechcete používať mobilnú technológiu, žiareniu sa nemôžete aj tak vyhnúť, lebo tí ostatní to chcú. 

Naozaj? Kto kedy spočítal koľko ľudí takúto technológiu naozaj chce. Nikto! Keby totiž ponúkli variantu a relevantne vysvetlili prínosy a riziká, mnoho ľudí by sa radšej vzdalo mobilnej - najmä dátovej technológie a používali by mobil len na sms alebo hovor a na dáta zásadne pevné pripojenie alebo optiku.
Poprípade malú súkromnú wifi sieť, keď by to bolo nevyhnutné.

Stačilo by predsa vytvoriť viac wifi hotspotov, verejne prístupných v určitých častiach obytných či mestských zón, verejnej doprave, dialniciach a pod. Doma by si každý mohol používať vlastnú mikro wifi sieť s malým dosahom, aby nerušil ostatných svojím vysielačom. Alebo IRDA technológiu, či inú, ktorá nemá negatívny dopad. Na telefonovanie by stačilo úzke frekvenčné pásmo s minimálnym potrebným výkonom.

Tým, že využívame technológie bez toho aby sme sa informovali o tom, či sú prospešné. Aby sme si zistili vopred riziká, psychologické, fyzikálne či iné. Tým len plníme vrecká ľuďom, ktorí pravdepodobne nemajú žiadnu obavu o ich zdravie alebo zdravie ich detí. Nemusia mať, pretože, žijú
v ústraní, na jachte v tichom oceáne, alebo na vlastnom malom ostrove, kde nie sú vystavení ani žiareniu ani iným dopadom tohoto veľkého experimentu. 

Bezdrôtové žiarenie má preukázateľné biologické účinky. Pozitívne aj negatívne. To vieme.
Tieto účinky ovplyvňujú všetky živé organizmy i neživú prírodu: rastliny, zvieratá, hmyz, mikroorganizmy, počasie.
U ľudí máme dôkazy o poškodení DNA, rakovine, kardiomyopatii, arytmiách, neuro-psychiatrických poruchách. Existujú tisíce štúdií, mnohé z nich sú kontrolované (dvojito slepé) a už aj odborne overené. 

Pripravuje a testuje sa ďalšia nová telekomunikačná technológia 5G. Frekvenčné pásma pre túto
technológiu (25 – 100 GHz) sú považované prakticky už za elektromagnetickú radiáciu.

Čo znamená V/m?

Mobilné telefóny, televízne a rozhlasové vysielače a radary produkujú vysokofrekvenčné polia. Tieto polia sa používajú na prenos informácií na veľké vzdialenosti a tvoria základ telekomunikácií, ako aj rozhlasového a televízneho vysielania po celom svete. Mikrovlny sú vysokofrekvenčné polia v pásme GHz. V mikrovlnných rúrach ich používame na rýchle ohrievanie potravín.

Elektrické pole je merateľné špeciálnymi meracími prístrojmi.  Pri rádiových frekvenciách sú elektrické a magnetické polia úzko prepojené a meriame ich úrovne ako hustoty výkonu vo wattoch na meter štvorcový (W / m2). Hustota energie meraná vo wattoch na meter štvorcový (W / m2) opisuje intenzitu týchto polí.

Keďže mnohé meracie prístroje zobrazujú aj prepočet na V/m a väčšina noriem uvádza hodnoty vo V/m aj W/m2, pre jednoduchosť uvádzame len hodnoty vo V/m.

≦0.00002 V/m

prah citlivosti u človeka

0.62 V/m

biologický bezpečnostný limit

≦1.0 V/m

základňová stanica UMTS/3G

1.7 V/m

1 m od Wi-Fi zariadenia, cca 400m od základňovej stanice

6 V/m

20-30cm od Wi-Fi zariadenia

>23 V/m

2cm od telefónu 4G sieť (hovor, rsp. dáta)

V skratke

hodnoty sú uvádzane vo V/m
pre frekvencie 100MHz - 3GHz

<0.01

Bezpečné

preukázateľne
zdravé prostredie

>0.5

Dnes bežné

bežné žiarenie
namerané v domácnostiach

>1.2

Škodlivé

do 400m
od základňovej stanice

>5

Veľmi škodlivé

počas komunikácie
v tesnej blízkosti zariadenia

Biologické limity

BioInitiative report 2012 - 1000 / 30 μW/m², deti a riziková časť populácie 3-6 μW/m²
Ecology Global Network - odporúčanie pre vnútorné priestory 1000 µW/m²
Konferencia Salzburg 2002 - preventívny limit exteriér (2002) 10 μW/m², v interiéri 1 μW/m²
Občianske fórum "Elektrosmog" - vnútorné priestory 1 μW/m²
BauBiologie Maes - smernice Stavebnej biológie pre relaxačné zóny a spálne 0.1 µW/m²

RF elektromagnetické žiarenie 

Telekomunikačné technológie - cigarety 21. storočia. Čo majú spoločné ?
• miliardy finančných prostriedkov
• produkty spojené so zdravotnými následkami
• priemysel popiera akékoľvek zdravotné problémy

RF elektromagnetické žiarenie je svojim spôsobom hazardnejšie ako cigarety:
• ľudia ho nevidia
• ľudia ho necítia
• ľudia sa od neho nedokážu vzdialiť, ak je ich domov alebo pracovisko exponované,
častokrát nie je už kam

Telekomunikačný a automobilový priemysel, čo majú spoločné ?
• oba sú obľúbenou neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu
• automobily znečisťujú ovzdušie smogom, telekomunikačné zariadenia elektrosmogom

ale:
Automobilový priemysel uznáva, že dochádza k neželanému znečisteniu ovzdušia a nachádza riešenia, napr. bezolovnatý benzín, katalytické prevodníky, CNG, hybridné vozidlá, elektromobily, apod. Naopak telekomunikačný priemysel absolútne neuznáva akékoľvek zdravotné následky ako efekt RF elektromagnetického žiarenia. Prečo?


 V tomto PDF dokumente nájdete rozsiahly zoznam článkov a výskumného materiálu, ktorý preukazuje
závažné nežiadúce účinky, alebo je považovaný za dôležitý dokument týkajúci sa témy. Články sú
zverejňované na portále „US National Library of Medicine - PubMed“. 

elektrosmog.voxo.eu

Slovenská "norma" povoľuje až 61 V/m !!!

Pričom iné krajiny sú výrazne zdržanlivejšie. 
Nemôžeme byť vystavený riziku ohrozenia zdravia iba z dôvodu, že naša legislatíva nekorešponduje so stavom vedeckého poznania
alebo z dôvodu záujmov finančných skupín.
Množstvo štátov má omnoho prísnejšie predpisy pre budovanie
a prevádzku telekomunikačných systémov. 

Poľsko 7 V/m
Švajčiarsko 6 V/m
Slovinsko 19 V/m
Taliansko 20 V/m v citlivých zónach menej ako 6 V/m
Grécko 35 V/m


Všetky hodnoty sú uvedené ako efektívna kvadratická hodnota (RMS). 

Tabuľka zdravotných dopadov voči bezpečnostným normám

Už v roku 2000 bol na konferencii v Salzburgu prijatý preventívny limit 1 mW/m² - teda 10 000-krát prísnejší než smernice ICNIRP a ako Slovenská norma.

Za posledných 100 rokov narástlo RF žiarenie
o závratných

1000 000 000 000 000 000x

Áno vidíte dobre! Len za posledných 20 rokov toto žiarenie vzrástlo
o neuveriteľných 1000 000 000 000x (skoro o 12 núl). Stále si myslíte,
že organizmus toto dokáže za tak krátky okamih akým je 20 rokov zvládnuť? Trvalo stovky a tisíce rokov, kým sa naše telá a DNA prispôsobili prostrediu. Od roku 1950 dodnes, je tento nárast skoro o 10-18.

Je čas prestať
ľuďom klamať!

Ochrana životného prostredia a zdravia ľudí musí
byť nadriadená ekonomickým záujmom!

Keď už nevieme ochrániť seba, začnime chrániť aspoň naše deti!

Vedeli ste že
Združenie poisťovacích spoločností
Lloyd's of London opustilo diskusiu o vplyve
mobilných telefónov na zdravie
Dôvodom vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb
spôsobených nepretržitým dlhodobým vystavením
neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania
mobilného telefónu." CFC UnderwritingLTD, Londýn.

2010 - Lloyds porovnáva riziká vyplývajúce
z elektromagnetických polí (EMP) k rizikovosti azbestu

2015 - Lloyds v tichosti vylučuje zo svojho poisťovacej politiky
zodpovednosť v prípade EMP
Vyhláška č. 534/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí
Slovenská vyhláška, ktorá povoľuje extrémne vysoké limity v porovnaní s inými krajinami, ktoré vzali predbežnú opatrnosť vážne.

Odborníci upozorňujú, že elektromagnetické žiarenie 
je merateľná veličina a jeho zvýšené hodnoty, najmä 
nepretržité pôsobenie v blízkosti vysielačov /BTS/, môže mať 
dopad na zdravie ľudí. Mala by platiť zásada preventívneho opatrenia a ochrana pred možnými následkami. 
Toho sa ale štát vzdal.
Info materiál SalzburgMateriál v ktorom nájdete rady ako sa chrániť a aké spotrebiče používať
Smernica Rakúskej lekárskej komoryPrijaté na zasadnutí medicínskych odborníkov
na životné prostredie Regionálnej Lekárskej Komory
a Rakúskej Lekárskej Komory dňa 3.marca 2012 vo Viedni.
Doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc
vedúci Laboratória rádiobiólogie
Ústav experimentálnej onkológie
Slovenská akadémia vied
Link na odborný článok
Medzinárodná lekárska výzva 2012
10 rokov po freiburskej výzve
Link na odborný článok

Viac než 1000 lekárov podpísalo freiburskú výzvu v roku 2002.
Bola preložená do mnohých jazykov. Až 36,000 ľudí z celého sveta
podporilo varovania pred nebezpečím plynúcim z rádiového žiarenia.
Dnes – o desať rokov neskôr – my, lekári a vedci, opäť apelujeme na našich spolupracovníkov a širšiu verejnosť, ale aj na politikov po celom svete.
http://www.regulaciavysielacov.sk/Obcianska iniciatíva

Výzva na zmenu vyhlášky 534/2007

Budúcnosť?

pokiaľ sa nezobudíme a nezačneme niečo robiť v prospech prírody, budúcnosť možno bude veľmi smutná, ak nejaká bude5G sieť

Tak, teda pridajme novučičkú sieť! Rýchlejšiu, lepšiu
a dostupnú už úplne všade. Vývoj a predaj nových zbytočných vecí to vystrelí donekonečna! Autá a bicykle sa budú riadiť úplne samé, domy sa o seba postarajú tiež sami, dokonca aj záchod sa sám spláchne. Či ale bude mať kto
v tých domoch bývať, jazdiť v tých samochodoch, takým niečím sa netreba zaoberať, veď hlavne, že teraz nám je hej!

Nová sieť? OK. 5G, 6G, 7G, OK. Ale postavme tie siete tak, aby nezasahovali negatívne do života ľudí. Aby boli dostupné len tam, kde sú naozaj potrebné. Napr.
v priemysle, doprave a pod. a pritom striktne smerované
a voči okoliu dokonale tienené. Nie v zmysle aby okolité prostredie neuškodilo technológii, ale aby technológia neškodila ľuďom.

IoT - internet vecí

Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť!

Niekoho teda napadla, inak skvelá myšlienka, prepojiť všetko do jednej siete. Počítače, telefóny, autá, okuliare, tablety, chladničky, lavičky, televízory, okná i dvere atď. atď.
A načo?

Čo na tom záleží, že sme už ožiarení až až. Treba pridať sieť, bude nový, ešte lepší biznis.


A čo teda tie stromy?

postupne sa každým rokom celkový počet stromov znižuje,
a to približne o 10 miliárd

Ako na tom sme?

Celkový počet stromov sa za posledných cca 12.000 rokov znížil na približne 1/2. Drevo je dobrý biznis, točia sa v ňom stovky miliónov. To môže byť jednoduché vysvetlenie toho, prečo miznú lesy takou rýchlosťou. Z dreva v lesoch nevznikajú len nábytky, parkety a dosky. Veľká časť končí v kotloch elektrární. Ochranári to nazvali biomasaker. Ten sa u nás rozbehol ako dôsledok toho, že Európska únia chcela znížiť emisie a menej spaľovať uhlie. Vo výsledku sa na Slovensku spaľuje viac dreva, ako lesníci oficiálne vykážu štiepky – podľa ochranárov ide aj o zdravé stromy.

Vedci vypočítali, že za súčasných klimatických podmienok
by zemská pôda mohla podporovať 4,4 miliardy hektárov nepretržitého stromového porastu. To je o 1,6 miliardy viac ako v súčasnosti existujúcich 2,8 miliardy hektárov stromov. Táto planéta je jediná ktorú máme a náhradnú v dohľadnej dobe neponúka žiaden obchod. Urobme pre ňu teda aspoň
to málo a zasaďme aspoň jeden vlastný strom. Jeden stredne veľký strom dokáže absorbovať toľko CO2 ročne, koľko vyprodukuje osobné auto počas 40.000km.

Nestavajme nezmyselné antény, saďme radšej stromy!
A najmä naučme to naše deti.

Trocha čísiel

Napriek postupným pro-ekologickým zmenám sa naše životné prostredie stále zhoršuje. Dokedy?

15.3 

Miliárd

Úbytok stromov
ročne

5

Miliárd

Mobilných užívateľov k 2018

5.5

Miliárd

Mobilných
telefónov
k 2019

© Copyright 2019 ziarenie.eu